• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 50

روز جهانی استاندارد 2019 - استانداردهای ویدئویی، خالق صحنه جهانی

روز جهانی استاندارد 2019 - استانداردهای ویدئویی، خالق صحنه جهانی
houlin zhao
john walter
James M Shannon

روز جهانی استاندارد 2019

استانداردهای ویدئویی، خالق صحنه جهانی

ویدئو رسانه ای مدرن برای بیان دیدگاه است. پیشرفت های فناوری، جهان ما را تغییر داده است، تغییراتی بنیادی در سرگرمی ها، ارتباط نزدیکتر اعضای خانواده و دوستان با یکدیگر در سراسر جهان، غنی تر کردن تجربیات ارتباطی ما و بهبود چشمگیر در حوزه مراقبت های پزشکی و تحصیلات، دنیای ما را دستخوش تحول کرده است.
نوآوری دهه های اخیر جهش عمده ای را در کیفیت موجب شده و ویدئوها با کمک به مردم در به اشتراک گذاری داستانهایشان از طریق تصاویر زنده و پویا، در دسترس همکان قرار گرفته اند. دستاوردها یی نظیر مهارت و دسترسی آسان به ویدئو به لطف استانداردهای بین المللی کسب شده اند. استانداردسازی الگوریتم فشرده سازی ویدئو که محصول همکاری سازمان های ISO , IEC , ITU است، دو بار مفتخر به دریافت "پربیننده ترین جایزه امی" شده اند و استانداردها را در کانون توانمدی های این صنعت در تامین الزامات روز افزون ویدئوها که در میان بیشترین برنامه های کاربردی فشرده شده ی در حال اجرا در پهنای باند شبکه های است، قرار داده اند.
استانداردهای بین المللی نیاز صنایع به قابلیت های قدرتمند فشرده سازی را محقق می سازند. همچنین ابزار انتقال آرام به نسل بعدی فناوری های فشرده سازی ویدئو را فراهم می کنند که این خود صنعت را در بازگشت حداکثری سرمایه گذاری یاری می کند.
داشتن استانداردهای پذیرفته شده و مورد قبول در همه جای دنیا به این معناست که ویدئو رمز نگاری شده در یک دستگاه، فارغ نظر از نوع وسیله مورد استفاده، در یک وسیله دیگر قابل رمز گشایی باشد. این به اقتصادها معیاری برای کمک به رشد بازار ارایه می دهد و مبتکران را قادر می سازد با اطمینان خاطر در اپلیکیشن ها و خدمات جدید ویدئویی سرمایه گذاری کنند.

هولین ژائو (دبیر کل ITU) - جان والتر (رییس ISO) - جیمز ام شانون (رییس IEC)
ترجمه: ریاست محترم اداره ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران - کیواندخت پیر محمدی

  • منبع : ISO
  • تاریخ درج : 10 مهر 1398
  • دسته بندی : عمومی

فرم ارسال نظر