• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 37

رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان در3 سال متوالی در سطح ملی

رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان در3 سال متوالی در سطح ملی
رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان در3 سال متوالی در سطح ملی
رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان در3 سال متوالی در سطح ملی
رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان در3 سال متوالی در سطح ملی
رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان در3 سال متوالی در سطح ملی
مجتمع پژوهشی ، آزمایشگاهی و آموزشی مشاوران آزمای نفت ایرانیان بعنوان واحد برتر رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان با رعایت کلیه استاندارد های لازم در جهت جلب رضایتمندی مشتریان از قبیل دقت در پاسخگویی و سرعت در ارائه خدمات و همچین داشتن تعرفه مناسب موفق به کسب گواهینامه های ملی و استانی شده است.
این مجتمع دانش بنیان به عنوان تنها دارنده این افتخار در گروه آزمایشگاهی ، آموزشی و پژوهشی در کشور می باشد.
  • تاریخ درج : 8 اردیبهشت 1398
  • دسته بندی : عمومی

فرم ارسال نظر