• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 4 بهمن 1399
  • ساعت : 12 : 19

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی


معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا دکتری، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.
جهت دریافت راهنمای ثبت نام باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری بر روی دریافت راهنما کلیک نمایید.
فرم ارسال نظر