• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 25 خرداد 1400
  • ساعت : 11 : 28

تودیع و معارفه معاونین نظارت بر اجرای استاندارد و ارزیابی کیفیت

تودیع و معارفه معاونین نظارت بر اجرای استاندارد و ارزیابی کیفیت

دستیابی به تعالی سازمانی نیازمند نو آوری و ارائه برنامه های جدید است:

 

غلامرضا شریعتی ، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در آیین معارفه دو معاون کلیدی در سازمان ملی استاندارد ایران گفت :این جابجایی ها با هدف نوآوری و پویایی در جهت ارائه  خدمات مطلوب و رضایت بیشتر جامعه صورت گرفت.
وی  در احکام جداگانه ای، وحید مرندی مقدم را به عنوان معاون ارزیابی کیفیت و مسلم بیات را به عنوان معاون نظارت بر اجرای استاندارد منصوب کرد.
شریعتی در این جلسه که به منظور اعطای احکام جدید و با حضور معاون و مدیران کل هر دو معاونت برگزار شد گفت: با اعتقاد و اعتماد به نیروهای درون سازمانی، تمامی انتصاب ها و جابجایی پست ها از بین نیروهای سازمان صورت پذیرفت.
شریعتی، تغییر را لازمه پیشرفت و حرکت به سمت تعالی سازمانی برشمرد و افزود: بطور حتم هر دو معاون با تکیه بر تجربه و دانش خود، در برنامه‌های آتی، پویایی، تحرک و بهبود کیفیت را مبنای کار قرار می دهند تا تاثیر آن جلوه بیرونی داشته باشد.
شریعتی به معاونان ارزیابی کیفیت و نظارت بر اجرای استاندارد تاکید کرد: برای ترسیم برنامه‌های دقیق و صحیح، ارتباط خود را با پژوهشگاه استاندارد قوی تر کنید.
هر دو معاون از اعتماد رییس سازمان ملی استاندارد ایران قدردانی و آمادگی خود و کارکنان هر دو مجموعه  را در پیشبرد استراتژی سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کردند.

 

فرم ارسال نظر