• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 25 خرداد 1400
  • ساعت : 12 : 7

تمدید تاییدیه دانش بنیان مجتمع

تمدید تاییدیه دانش بنیان مجتمع

تاییدیه دانش بنیان مجتمع


به اطلاع می رساند؛  با توجه به ارزیابی مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان براساس آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و بر مبنای مصوبه کارگروه، این مجتمع از تاریخ ذکر شده در «فهرست شرکتها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون» قابل دسترسی در pub.daneshbonyan.ir به مدت 3 سال به عنوان شرکت/موسسه دانش‌بنیان تایید و پیرو بررسی تاییدیه دانش بنیان مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان به مدت سه سال تمدید گردید.

فرم ارسال نظر