• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
  • ساعت : 8 : 23

آزمایشگاه‌های همکار استاندارد بطور مستمر ممیزی می‌شوند

آزمایشگاه‌های همکار استاندارد بطور مستمر ممیزی می‌شوند

مدیرکل استاندارد تهران:

آزمایشگاه‌های همکار استاندارد بطور مستمر ممیزی می‌شوند

 

مدیرکل استاندارد تهران با اشاره بر انجام 437 مورد ممیزی از آزمایشگاه‌های همکار استاندارد در استان، در سال گذشته، گفت: 290 آزمایشگاه همکار تاییدصلاحیت‌شده در استان تهران فعال‌اند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، طاهری در این خصوص توضیح داد: کارشناسان اداره تایید صلاحیت این اداره‌کل، در سال 99، پروانه تایید صلاحیت 133 آزمایشگاه‌ همکار استاندارد را تمدید کردند.
وی همچنین درخصوص شرکت‌های بازرسی تشریح کرد: در استان، 34 شرکت بازرسی در زمینه‌های مختلف با اداره‌کل همکاری می‌کنند، که در این رابطه، برای 12 شرکت پروانه صادر و پروانه 20 شرکت، در سال گذشته توسط کارشناسان این اداره، تمدید شد.
این مقام مسؤول در پایان سهم استان تهران در بین استان‌های کشور، در زمینه همکاری با آزمایشگاه‌های همکار را بیش از 23 درصد کل نمونه‌های آزمون‌شده در سطح کشور دانست و یادآورشد: در برخی از حوزه‌ها این درصد بیش از این می‌باشد؛ بطور مثال، بالغ بر 58 درصد نمونه‌های آزمون‌شده حوزه مکانیک و فلزشناسی و بیش از 48درصد نمونه‌های آزمون شده در صنعت مهندسی پزشکی، تولیدشده در واحدهای تولید سطح کشور، در آزمایشگاه‌های این حوزه در استان تهران آزمون شده‌اند.

 

فرم ارسال نظر