• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1400
 • ساعت : 18 : 41

آزمایشگاه روانکارها

#

شرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه روانکارها

(بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی برای انواع روغن پایه ، روغن موتور ، روغن هیدرولیک، روغن دنده )

ردیف   شرح آزمون  روش آزمون (ملی و بین المللی)
 1  جرم حجمی  INSO 197 ASTM D1298 
 2  میزان رنگ  INSO 203  ASTM D1500
 3  نقطه اشتعال به روش باز  INSO 198  ASTM D92
 4  تقطیر در فشار خلاء  INSO 8908  ASTM D1160
 5  نقطه ریزش  INSO 201  ASTM D97
 6  آزمون گرانروی  ISIRI 340  ASTM D445
 7  شاخص گرانروی  INSO 195  ASTM D2270
 8  خوردگی نوار مس  ISIRI  336  ASTM D130
 9  گوگرد کل  INSO 8402  ASTM D4294
 10  خاکستر  INSO 2940  ASTM D482
 11  خاکستر سولفاته  INSO 194 ASTM D874 
 12  عدد قلیایی کل (TBN)  INSO 2772 ASTM D2896 
 13  عدد اسیدی کل (TAN)  INSO 18030  ASTM D664
 14  آزمون کف  INSO 196  ASTM D892
 15  اندازه گیری آب به روش کارل فیشر  INSO 18481 ASTM D6304 
 16 آنالیز عنصری روغن (19 عنصر)  - ASTM D6595 
 17  مواد نامحلول در پنتان   INSO 3089 ASTM D893 
 18  شمارنده ذرات NAS 1638 
 19  پایداری برشی 30 مرتبه  INSO 17764 ASTM D6278 
 20  گرانروی در دمای پایین به روش بروکفیلد  INSO 8147 ASTM D2983 
 21  قابلیت جدا پذیری آب از روغن  INSO 3169 ASTM D1401 
 22  قابلیت جدا شدن هوا از روغن  - ASTM D3427 
 23  کربن باقیمانده به روش رمزباتوم  INSO 200 ASTM D524 
 24  عدد صابونی  INSO 2546 ASTM D94 
 25  گرانروی در دمای پایین CCS  INSO 5512 ASTM D5293 
 26  تبخیر (آزمون نواک) Noack  INSO 3780 ASTM D5800 
 27  توزیع کربنی و تعیین گروه های ساختاری به روش n-d-m  INSO 17761 ASTM D3238 
 28  نقطه آنیلین  INSO 2942 ASTM D611 
 29  وزن مولکولی متوسط  INSO 17763 ASTM D2502 
 30  کف در دمای بالا  - ASTM D6082 
 31 چهار گلوله  INSO 3310 ASTM D2783 
 با انعقاد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه آزمایشگاهی و آموزشی بهره مند گردید.
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی
 • شاخص گرانروی
  شاخص گرانروی به طور گسترده استفاده شده و میزانی پذیرفته شده از تغییرات گرانروی سینماتیک بر حسب تغییرات دمای فرآورده نفتی بین 40 و 100 درجه سلسیوس است. هر چه شاخص گرانروی بیشتر باشد بیانگر این است که کاهش گرانروی سینماتیک روان کننده با افزایش دما کمتر است.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D2270

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 195

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • خاکستر سولفاته
  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری خاکستر سولفاته شده در روغن های روان کننده استفاده نشده دارای مواد افزودنی و کنسانتره های افزودنی مورد استفاده در ترکیبات است. این مواد افزودنی معمولا حاوی یک یا چند فلز، نظیر باریم، کلسیم، منیزیم، روی، پتاسیم، سدیم و قلع هستند. عناصر گوگرد، فسفر و کلر نیز می توانند به صورت ترکیب وجود داشته باشند.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D874

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 194

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • عدد قلیایی کل (TBN)
  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری ترکیبات قلیائی در فرآورده های نفتی به روش تیتراسیون پتانسیومتری با استفاده از پرکلریک اسید در استیک اسید خالص است.
  مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D2896

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 2772

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • عدد اسیدی کل (TAN)
  این روش آزمون برای اندازه گیری ترکیبات اسیدی در فرآورده های نفتی و روانکار های محلول یا تقریبا محلول در مخلوط تولوئن و ایزوپروپیل الکل است.
  مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D664

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 199

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

 • اندازه گیری کف
  هدف از تدوین این استاندارد، اندازه گیری خواص کف کنندگی (تمایل به ایجاد و پایداری کف) روغن های روان کننده در درجه حرارت 24 و 93/5 درجه سلسیوس می باشد.
  مقدار مورد نیاز : 400 میلی لیتر
  • American Society for Testing and Materials :

   ASTM D892

  • استاندارد ملی ایران :

   INSO 196

  • زمان انجام آزمون :

   یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی