• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 3 : 44

اندازه گیری گوگرد کل به روش فلورسانس UV

اندازه گیری گوگرد کل به روش فلورسانس UV
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری گوگرد کل به روش فلورسانس UV

(Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence)

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از این روش آزمون، اندازه گیری کل گوگرد در هیدروکربن های مایع (با گستره جوش تقریبا 25 تا 400 درجه سلسیوس و ویسکوزیته های تقریبا بین 0/2 تا 20 سانتی استوک در دمای اتاق) می باشد.

خلاصه روش آزمون:

نمونه هیدروکربنی یا بصورت مستقیم و یا با قرار گرفتن در یک ظرف نمونه تزریق می شود. نمونه، ظرف و یا هر دو بدرون لوله سوختن با دمای بالا وارد می شوند. درآنجا، گوگرد در یک اتمسفر غنی از اکسیژن به گوگرد دی اکسید (SO2) اکسید می شود. آب تولید شده در طی سوختن نمونه خارج شده و در ادامه گازهای حاصل از سوختن نمونه در معرض تابش UV قرار می گیرند. SO2 انرژی را از نور UV جذب کرده به گوگرد دی اکسید برانگیخته تبدیل می شود. نشر فلورسانس از گوگرد دی اکسید برانگیخته در حین بازگشت آن به حالت پایه، به آشکارساز می رسد. سیگنال حاصل معیاری از مقدار گوگرد در نمونه است.
 • زمان انجام آزمون :
  دو روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  ندارد
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D5453

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی