• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
 • ساعت : 0 : 55

پایداری گریس های روان کننده در برابر شستشو با آب

پایداری گریس های روان کننده در برابر شستشو با آب
مقدار مورد نیاز : 5 گرم
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

تعیین پایداری گریس های روان کننده در برابر شستشوی با آب

(Standard Test Method for Determining the Water Washout Characteristics of Lubricating Greases)

هدف و دامنه کاربرد:

این روش جهت تعیین پایداری گریس های روان کننده در روی بلبرینگ در برابر شستشو با آب می باشد . این آزمون در دمای 38 درجه سلسیوس و 79 درجه سلسیوس در شرایط مشخص آزمایشگاهی انجام می گیرد. 

خلاصه روش آزمون:

 در این روش آزمون ، گریس در یک بلبرینگ پر می شود و سپس بلبرینگ در محفظه ای که فاصله و فضای معینی دارد جای داده می شود و با سرعت (3 ±63 ) دور بر ثانیه به گردش در می آید. در این هنگام آب که در دمای 38 درجه سلسیوس یا 79 درجه سلسیوس کنترل می شود به مقدار (5/0±5) میلی لیتر بر ثانیه روی محفظه بلبرینگ پاشیده می شود . مقدار گریس شسته شده در مدت 60 دقیقه معیاری جهت نشان دادن مقاومت گریس در مقابل شستشوی با آب  می باشد. 
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D1264
 • استاندارد ملی ایران :
  ISIRI 3171
 • زمان انجام آزمون :
  دو روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی