• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 8 مهر 1402
 • ساعت : 13 : 27

آب و رسوبات (سانتریفیوژ)

آب و رسوبات (سانتریفیوژ)
مقدار مورد نیاز : 200 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری آب و رسوبات به روش سانتریفیوژ

(Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method)

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین میزان آب و رسوبات در نفت کوره در محدوده صفر تا 30 درصد حجمی به روش سانتریفیوژ می باشد. تعیین مقدار آب و رسوبات نفت کوره مهم است زیرا می تواند باعث خوردگی تجهیزات و مشکلاتی در فرآیند شود.

خلاصه روش:

مقدار های برابر از نفت کوره و تولوئن اشباع شده با آب در دو لوله سانتریفیوژ مخروطی شکل ریخته می شود، بعد از سانتریفیوژ حجم لایه ماده سنگین تر در لوله که از آب و رسوبات تشکیل شده است، خوانده می شود. درصد حجمی آب و رسوبات در نمونه از مجموع آب و رسوبات در هر یک از دو لوله سانتریفیوژ بدست می آید.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 1211
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D1796

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی