• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 23 : 17

فشار بخار (Reid Method)

فشار بخار (Reid Method)
مقدار مورد نیاز : 250 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

فشار بخار به روش رید

(Vapor Pressure of Petroleum Products - Reid Method)

هدف و دامنه کاربرد:

فشار بخار، فشار حاصل از تعادل مایع با بخار مایع است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های اندازه گیری فشار بخار بنزین، نفت خام فرار و دیگر فرآورده های نفتی فرار می باشد.

خلاصه روش آزمون:

محفظه مایع دستگاه فشار بخار با نمونه سرد شده پر و به محفظه بخار که تا دمای 37/8 درجه سلسیوس در یک حمام گرم شده است، متصل می گردد. دستگاه سوار شده در حمام با دمای 37/8 درجه سلسیوس غوطه ور می شود تا فشار ثابت مشاهده شود. فشار خوانده شده پس از تصحیح مناسب به عنوان فشار بخار رید گزارش می شود.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 5439
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D323

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی