• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 23 : 8

تقطیر در فشار اتمسفر

تقطیر در فشار اتمسفر
مقدار مورد نیاز : 150 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

تقطیر در فشار اتمسفر

(Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure)

 

 • هدف و دامنه کاربرد :

 • این روش آزمون، تقطیر در فشار اتمسفر فرآورده های نفتی با استفاده از دستگاه تقطیر ناپیوسته آزمایشگاهی را به منظور تعیین کمی ویژگی های گستره جوش فرآورده های نفتی همچون محصولات سبک و تقطیر میانی، سوخت های موتور بنزینی خودروها با یا بدون ترکیبات اکسیژن دار، سوخت جت، سوخت های توربین هواپیما، سوخت های دیزلی، ترکیبات بیو دیزل تا 20 درصد، سوخت های دریایی، حلال های نفتی ویژه، انواع نفتا، حلال های نفتی سفید، انواع نفت سفید و سوخت های مشعل درجه 1 و 2 تشریح می کند.
 •  
 • خلاصه روش آزمون :

 • نمونه براساس نوع ترکیب، فشار بخار، نقطه جوش اولیه یا نقطه پایانی مورد انتظار و یا هر دو، در یکی از چهار گروه تعریف شده در این استاندارد قرار می گیرد. متغیرهای عملیاتی دستگاه توسط گروهی که نمونه در آن قرار می گیرد مشخص می شود. 100 میلی لیتر از نمونه تحت شرایط مشخص تقطیر می شود. نتایج آزمون معمولا به صورت درصد تبخیر شده یا درصد بازیافت شده نسبت به دمای مربوطه در یک جدول یا به صورت منحنی تقطیر گزارش می شوند.
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D86
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 6261
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی