• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 21 : 36

تعیین مقدار خاکستر

تعیین مقدار خاکستر
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

تعیین مقدار خاکستر

(Ash from Petroleum Products)

هدف و دامنه کاربرد:

این روش آزمون اندازه گیری خاکستر در گستره 0/001 تا 0/18 درصد جرمی را در فرآورده های نفتی همچون سوخت های تقطیری و باقی مانده، سوخت های توربین گازی، نفت خام، واکس ها و غیره که در آن هر گونه ماده خاکستر ساز به طور معمول به عنوان آلودگی و ناخالصی نامطلوب در نظر گرفته می شود، در بر می گیرد. این استاندارد برای تعیین خاکستر روغن های روان کننده کار نکرده دارای مواد افزودنی کاربرد ندارد.

خلاصه روش آزمون:

نمونه درون یک بوته مناسب سوزانده می شود تا فقط خاکستر و مواد کربنی آن باقی بماند. باقیمانده کربنی در یک کوره الکتریکی در دمای 775 درجه سلسیوس حرارت دیده و تبدیل به خاکستر شده و پس از خنک شدن توزین می گردد.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 2940
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D482

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی