• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
 • ساعت : 0 : 6

اندازه گیری رسوب (روش استخراج)

اندازه گیری رسوب (روش استخراج)
مقدار مورد نیاز : 200 گرم
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری رسوب در نفت خام و نفت کوره به روش استخراج

(Sediment in Crude Oils and Fuel Oils by the Extraction Method)

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین رسوب در نفت خام و نفت کوره بوسیله استخراج با تولوئن است. کاربرد صحیح این استاندارد در حدود 0/01 تا 0/4 درصد جرمی/جرمی (m/m) می باشد اگرچه ممکن است مقادیر بالاتر از این محدوده را نیز دربرگیرد.

خلاصه روش آزمون:

نمونه مورد آزمون، در انگشتانه کوتاه و مقاوم، تا زمانی که باقیمانده به جرم ثابتی برسد با تولوئن گرم استخراج می شود. تقریبا 10 گرم نمونه بلافاصله بعد از اینکه نمونه آزمایشگاهی مخلوط شد در انگشتانه قرار داده می شود و 150 تا 200 میلی لیتر تولوئن برای استخراج استفاده می شود.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 1210
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D473

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی