• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
 • ساعت : 18 : 10

خاکستر سولفاته

خاکستر سولفاته
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری خاکستر سولفاته شده روغن های روان کننده و مواد افزودنی

(Sulfated Ash from Lubricating Oils and Additives)

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری خاکستر سولفاته شده در روغن های روان کننده استفاده نشده دارای مواد افزودنی و کنسانتره های افزودنی مورد استفاده در ترکیبات است. این مواد افزودنی معمولا حاوی یک یا چند فلز، نظیر باریم، کلسیم، منیزیم، روی، پتاسیم، سدیم و قلع هستند. عناصر گوگرد، فسفر و کلر نیز می توانند به صورت ترکیب وجود داشته باشند.

خلاصه روش آزمون:

نمونه مشتعل شده و تا زمانی که فقط خاکستر و کربن باقی بماند، سوزانده می شود. پس از خنک سازی، باقی مانده با اسید سولفوریک واکنش داده و تا کامل شدن اکسایش کربن در دمای ̊C 775 حرارت داده می شود. سپس خاکستر خنک شده، دوباره با سولفوریک اسید واکنش داده و تا رسیدن به وزن ثابت در دمای ̊C 775 حرارت داده می شود.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 194
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D874

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی