• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 21 : 7

آسفالتن ها (مواد نامحلول در هپتان)

آسفالتن ها (مواد نامحلول در هپتان)
مقدار مورد نیاز : 100 گرم
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری آسفالتن ها (مواد نامحلول در هپتان) در نفت خام و فرآورده های نفتی

(Determination of Asphaltenes (Heptane Insolubles) in Crude Petroleum and Petroleum Products)

هدف و دامنه کاربرد:

آسفالتن در صنعت نفت، نماینده یک برش نفتی است که در حلال آروماتیک معین محلول و بر اثر افزایش مقدار اضافی از یک حلال پارافینی خاص جدا می شود. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار آسفالتن نامحلول در هپتان موجود در نفت گاز، سوخت دیزل، نفت کوره باقی مانده، روغن روان کننده، قیر و نفت خام است.

خلاصه روش آزمون:

نمونه با هپتان مخلوط شده و با تقطیر برگشتی گرم می شود. آسفالتن های رسوب کرده، مواد مومی و مواد معدنی روی یک کاغذ صافی جمع آوری می شوند. مواد مومی از طریق شستشو با هپتان داغ در یک استخراج کننده حذف می شوند. بعد از حذف مواد مومی، آسفالتن ها از طریق انحلال در تولوئن داغ از مواد معدنی جداسازی می شوند. در نهایت حلال استخراج تبخیر و آسفالتن وزن می شود.
 • زمان انجام آزمون :
  دو روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 18414
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D6560

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی