• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 5 : 4

پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری

پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری
مقدار مورد نیاز : 500 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

اندازه گیری پایداری برشی سیالات حاوی مواد  پلیمری با استفاده از نازل تزریقی دیزلی اروپایی

(Shear Stability of Polymer Containing Fluids Using a European Diesel Injector Apparatus)

هدف و دامنه کاربرد :
هدف از این آزمون ، اندازه گیری پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری است .  این روش آزمون، به منظور کنترل کیفیت افزودنی های پلیمری روان کننده ها ، توسط تولیدکنندگان و مشتریان آن ها به کار می رود.
 این روش آزمون را نمی توان برای پیش بینی افت گرانروی سیال در دستگاه ها و شرایط مختلف به کار برد زیرا تغییرات گرانروی سیال در این شرایط می تواند علاوه بر برش مکانیکی پلیمر متأثر از تغییرات اکسایشی و حرارتی باشد. هرچند در شرایط کاری ابتدایی یا محدود ، بین نتایج این آزمون و نتایج میدانی ، ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.
 
خلاصه روش آزمون :
در این روش درصد افت گرانروی (در 100 درجه سلسیوس ) سیالات حاوی مواد پلیمری به روش تزریق دیزلی که در آن از یک نازل تزریقی اروپایی استفاده شده است ، سنجیده  می شود. افت گرانروی نشان دهنده میزان تخریب پلیمر ، ناشی از برش در نازل خواهد بود. 

 در این روش ، سیال حاوی پلیمر از یک نازل تزریقی دیزلی و با سرعت برشی عبور داده می شود که این عمل باعث تخریب مولکول های پلیمر می شود. این تخریب سبب کاهش گرانروی کینماتیک سیال مورد آزمون می شود . درصد کاهش (افت) گرانروی مقیاسی از پایداری برشی مکانیکی سیال حاوی پلیمر خواهد بود.
این روش آزمون پایداری برشی را در 30 دور تزریق اندازه گیری می کند.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 17764
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D6278

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی