• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 4 : 25

عدد اسیدی کل (TAN)

عدد اسیدی کل (TAN)
مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

عدد اسیدی کل - TAN

(Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration)

هدف و دامنه کاربرد:

این روش آزمون برای اندازه گیری ترکیبات اسیدی در فرآورده های نفتی و روانکار های محلول یا تقریبا محلول در مخلوط تولوئن و ایزوپروپیل الکل است. این روش آزمون برای نشان دادن تغییرات نسبی در روغنی که در طول استفاده تحت شرایط اکسیداسیون رخ می دهد، صرف نظر از رنگ و سایر خواص روغن حاصل، کاربرد دارد. عدد اسیدی، اندازه گیری مقدار ماده اسیدی موجود در روغن تحت شرایط آزمون است و به عنوان راهنما در کنترل کیفیت فرمول بندی روغن های روان کننده استفاده می شود.

خلاصه روش آزمون:

نمونه در مخلوطی از تولوئن و ایزوپروپانول حاوی مقدار کمی آب حل می شود و با روش پتانسیومتری با پتاس الکلی با استفاده از الکترود شناساگر شیشه ای و الکترود مرجع یا الکترود ترکیبی تیتر می شود. خوانش های مربوط به اندازه گیری به صورت دستی یا خودکار در مقابل حجم های محلول تیتراسیون رسم می شود و نقطه پایانی از تغییرات شدید در منحنی تیتراسیون بدست می آید. عدد اسیدی بصورت میلی گرم پتاس بر گرم نمونه محاسبه می شود.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 199
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D664

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی