• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
 • ساعت : 23 : 11

صمغ سوخت های تقطیری سبک و میانی (GUM)

صمغ سوخت های تقطیری سبک و میانی (GUM)
مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی

مقدار صمغ سوخت های تقطیری سبک و میانی - تبخیر به روش جت

(Gum Content in Fuels by Jet Evaporation)

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار صمغ موجود در سوخت های هواپیما و صمغ موجود در بنزین موتور یا سایر مواد تقطیر فرار در حالت نهایی آن ها و در زمان انجام آزمون می باشد. روش دیگری نیز برای اندازه گیری بخش نامحلول در هپتان باقی مانده در سوخت های غیر هواپیما آمده است. منظور از این روش آزمون بکار برده شده در بنزین موتور، اندازه گیری مقدار محصولات اکسیداسیون تشکیل یافته در نمونه، قبل یا طی انجام آزمون، در شرایط نسبتا ملایم است.

خلاصه روش آزمون:

نمونه سوخت مورد اندازه گیری، تحت شرایط کنترل شده دما و جریان هوا یا بخار تبخیر می شود. باقی مانده حاصل، توزین می شود. به منظور حذف مواد غیر فرار به غیر از صمغ، باقی مانده تبخیر با نرمال هپتان شستشو داده می شود تا این گونه مواد از مقدار باقی مانده استخراج شوند. در نهایت مواد باقی مانده خشک و توزین می شوند.
 • زمان انجام آزمون :
  یک روز کاری
 • استاندارد ملی ایران :
  INSO 18034
 • American Society for Testing and Materials :
  ASTM D381

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی