• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 14 بهمن 1401
  • ساعت : 19 : 46

مستندات قانونی و آئین نامه های دانش بنیان

مستندات قانونی و آئین نامه های ارزیابی و تشخیص صلاحیت و حمایت ها از شرکت ها و موسسات دانش بنیان


معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان
تابستان 1397

یکی از مهمترین وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای تشکیل آن در روند توسعه علم و فناوری کشور، تکمیل نظام ملی نوآوری و تمرکز بر توسعه شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه بوده است.
مستندات و آئین نامه فوق شامل:
 110 برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان و نحوه استفاده از آن ها، شیوه نامه انتخاب و فعالیت شرکت های ارزیاب و فهرست ارزیابان شرکت های دانش بنیان، قوانین حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، آیین نامه اجرایی و اصلاحات قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، ضوابط استقرار شرکت های دانش بنیان، گمرک، مالیات و بیمه، صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات نظام وظیفه برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور و . . . به همراه نمونه هایی از ارزیابی و سطح بندی کالاها و خدمات دانش بنیان می باشد.