• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
  • ساعت : 16 : 23

کنترل کیفیت شرکت های توزیع سوخت

دستورالعمل کنترل کیفیت فرآورده های نفتی شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
مدیریت تامین و توزیع
مهندسی فرآورده ها