• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 4 مهر 1399
  • ساعت : 16 : 41

استاندارد آموزش آزمایشگر کروماتوگراف گازی (GC)

استاندارد مهارت و آموزش آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) گروه برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی