• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 8 آذر 1402
  • ساعت : 15 : 43

استاندارد آموزش آزمایشگر کروماتوگراف گازی (GC)

استاندارد مهارت و آموزش آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) گروه برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی