• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 14 بهمن 1401
  • ساعت : 20 : 29

استاندارد آموزش آزمایشگر کروماتوگراف گازی (GC)

استاندارد مهارت و آموزش آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) گروه برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی