• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
  • ساعت : 16 : 5

آموزش عمومی و توجیهی کارت بازرگانی

آموزش عمومی و توجیهی کارت بازرگانی


موضوع: دوره آموزشی مرتبط با کارت بازرگانی
گردآوری: موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران
چاپ ششم - تیر ماه 1398

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان مرکز تجمع فعالان اقتصادی در بخش خصوصی کشور، مرجعی قابل اتکا و یگانه ماٌخذی است که میتواند آمال بخش خصوصی را جامه عمل پوشانیده و اسباب تحقق آن را فراهم کند. اتاق بازرگانی تهران به عنوان اولین اتاق بازرگانی کشور با عمری بالغ بر 130 سال، امروز از چنان اهمیتی برخوردار شده است که میتواند به واقع لقب پارلمان بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد.
مجموعه ای مشتمل بر چهار فصل است که به طور پیاپی، ابتدا سازمان اتاق تهران و زنجیره های ارزش آن، در فصل دوم آشنایی با کارت بازرگانی و نحوه استفاده صحیح از آن، در فصل سوم قوانین مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و در فصل چهارم آشنایی با اخلاق حرفه ای و شایستگی های بازرگانان را تقدیم حضور خوانندگان می کند.