• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 20 مرداد 1399
 • ساعت : 22 : 9

مرکز آموزش همکار سازمان ملی استاندارد ایران

تقویم دورههای آموزشی

 • 1 مرداد ماه 1399
  • ش
  • ی
  • د
  • س
  • چ
  • پ
  • ج
  • 13022
  • 20123
  • 30224
  • 40325
  • 50426
  • 60527
  • 70628
  • 80729
  • 90830
  • 100931
  • 11101
  • 12112
  • 13123
  • 14134
  • 15145
  • 16156
  • 17167
  • 18178
  • 19189
  • 201910
  • 212011
  • 222112
  • 232213
  • 242314
  • 252415
  • 262516
  • 272617
  • 282718
  • 292819
  • 302920
  • 310121
 • دوره آموزشی روغن های صنعتی
  دوره آموزشی روغن های صنعتی
  • در این دوره ابتدا مفاهیم پایه روانکاری و روانکارهای صنعتی بیان می شود، سپس انواع روغن صنعتی به همراه ویژگی ها، فرآیند تولید و مقایسه عملکردشان تشریح و سپس آزمون های کیفی بصورت تئوری و عملی آموزش داده ...
  • مدرسان : --
  • شروع دوره ها : 1399/04/31
 • دوره آموزشی ضدیخ
  دوره آموزشی ضدیخ
  • در این دوره ابتدا مفاهیم و مقدمه مایعات خنک کننده موتور بیان می شود، سپس انواع آن به همراه ویژگی ها، فرآیند تولید تشریح و سپس آزمون های کیفی بصورت تئوری و عملی آموزش داده خواهد شد.
  • مدرسان : --
  • شروع دوره ها : 1399/04/29
 • دوره آموزشی انواع روغن موتور و ادتیوها
  دوره آموزشی انواع روغن موتور و ادتیوها
  • در این دوره ابتدا مفاهیم پایه و اولیه روانکارها بیان می شود، سپس انواع روغن موتور به همراه ویژگی ها، فرآیند تولید و مقایسه عملکردشان تشریح و سپس آزمون های کیفی بصورت تئوری و عملی آموزش داده خواهد شد.
  • مدرسان : --
  • شروع دوره ها : 1399/04/24
 • دوره آموزشی گریس ها
  دوره آموزشی گریس ها
  • در این دوره ابتدا مفاهیم پایه و اولیه روانکارها بیان می شود، سپس انواع گریس به همراه ویژگی ها، فرآیند تولید و مقایسه عملکردشان تشریح و سپس آزمون های کیفی بصورت تئوری و عملی آموزش داده خواهد شد.
  • مدرسان : --
  • شروع دوره ها : 1399/04/22
 • دوره آموزشی روغن پایه
  دوره آموزشی روغن پایه
  • در این دوره ابتدا مفاهیم پایه و اولیه روانکارها بیان می شود، سپس روغن پایه به عنوان مهمترین روانکار مایع معرفی شده و انواع روغن پایه های معدنی و سنتزی به همراه ویژگی ها، فرآیند تولید و مقایسه عملکردشا...
  • مدرسان : --
  • شروع دوره ها : 1399/04/17