• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 1400
  • ساعت : 18 : 39

آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC)

سرفصل دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی:

 

  • بر اساس استاندارد مهارت و آموزش با کد استاندارد 3 / 1 / 49/ 11 - 0 گروه برنامه ریزی درسی صنایع شیمیایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  •  

o توانایی آماده کردن محلول های شیمیایی مورد آنالیز در دستگاه کروماتوگرافی گازی GC
o توانایی وصل کردن تجهیزات جانبی دستگاه GC
o توانایی آماده آنالیز کردن GC
o توانایی تزریق نمونه استاندارد به دستگاه GC
o توانایی بررسی گراف ها جهت کنترل GC
o توانایی تزریق نمونه مجهول و گرفتن گراف آن ها
o توانایی تعیین غلظت نمونه ها و تفسیر نتایج آن ها

زمان برگزاری: شنبه 15 آبان ماه
مکان: مجتمع آزمایشگاهی مشاوران آزمای نفت ایرانیان

 شهریه: 20،000،000 ريال

[ظرفیت محدود]

☎️ تماس با مرکز آموزش:
021-65611579-81
021-65612646-48
09901902947
آزمایشگر دستگاه کروماتوگراف گازی (GC)

فرم ثبت نام در دوره آموزشی