• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 26

هیدروکربن های سبک و سنگین

سرفصل آموزش آزمون های هیدروکربن های سبک و سنگین:

 

 

عملی و تئوری:

نقطه ریزش ، نقطه  ابری شدن ، گوگرد ، تقطیر ، دانسیته، نقطه اشتعال بسته و باز ، گرانروی ، مرکاپتان و سولفید هیدروژن، خوردگی نوار مس ، رنگ

 

زمان برگزاری : چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه
مکان: مجتمع آزمایشگاهی مشاوران آزمای نفت ایرانیان



[ظرفیت محدود]

☎️ تماس با مرکز آموزش:
021-65611579-81
021-65612646-48
09901902947

هیدروکربن های سبک و سنگین

فرم ثبت نام در دوره آموزشی