• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 16 آذر 1398
 • ساعت : 15 : 37

هیدروکربن های سبک و سنگین

سرفصل کارگاه هیدروکربن های سبک و سنگین

 1. o نفت خام و تقطیر نفت خام
  o انواع هیدروکربن های سبک و سنگین (گازهای مایع شده، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، حلال ها، آیزوریسایکل، آیزوفید و . . . )
  o روش آزمون های عمومی شامل؛ گرانروی – تقطیر در اتمسفر – تقطیر در خلاء – رنگ – نقطه ریزش – خاکستر – نقطه ابری شدن – اشتعال – گوگرد – میزان آب – خوردگی نوار مس – مرکاپتان و هیدروژن سولفید – میزان گام – عدد اکتان – عدد ستان – شاخص ستان
   
هیدروکربن های سبک و سنگین

فرم ثبت نام در دوره آموزشی

اساتید این دوره

محمد تقی جهانیان
محمد تقی جهانیان
 • آزمون های هیدروکربن های سبک و سنگین
 • آزمون های گریس
 • کروماتوگرافی گازی (GC)
 • XRF
 • UV-VIS
 • گوگرد زدایی از فرآورده های نفتی

فایل های آموزشی

# دمو جزوه
1398/04/26