• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 26

FTIR(طیف بینی مادون قرمز)

FTIR(طیف بینی مادون قرمز)
  • FTIR

    اسپکتروسکوپی یا طیف بینی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) یک ابزار تطبیق پذیر مورد استفاده برای شناسایی آلاینده های متداولِ محصولات فرعیِ تخریب روان کننده و افزودنی های موجود در روغن روانکاری است. این روش برای تعیین و تشخیص سریع چندین مشخصه روانکار، به یک تکنیک گسترده مورد استفاده تبدیل گشته و نحوه کارکرد آن به این صورت است که هنگام قرارگرفتن نمونه در معرض اشعه مادون قرمز، مولکولها پرتو را در طول موج های بسیار معین جذب می کنند، با این دانش شما می توانید اشعه مادون قرمز را از میان یک نمونه عبور داده و با استفاده از دتکتور (آشکار ساز) ماهیت مولکول های یافت شده در نمونه را تشخیص دهید، هنگامی که یک الگوریتم نرم افزاری جهت ترسیم طیف نتایج به کار گرفته شود یک نمایش بصری ایجاد میگردد. این روش آزمایش به طور نسبی سریع اجرا می شود و توان تشخیص همزمان چندین مشخصه از جمله آنتی اکسیدان ها، آب، دوده، سوخت، گلیکول، اکسیداسیون روغن و افزودنی های معین وجود دارد.      ftir

فرم ارسال نظر