• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 18 : 53

قیر یا قطران یک

قیر یا قطران یک

قیر یا قطران

واژه های قیر و قطران اغلب به جای یکدیگر به کار برده می شوند اما حقیقت امر آن است که این واژه ها اسامی تخصصی دو ماده کاملا متفاوت هستند. قیر ماده ای است که در نتیجه تقطیر نفت خام و تفکیک آن به اجزاء مختلف با استفاده از گرما و خلاء تولید می شود. این فرآیند را تقطیر جزء به جز می نامند.
اما قطران ماده ای است که از سوزاندن مواد آلی مانند تنباکو، چوب یا زغال سنگ به دست می آید. از سوزاندن زغال سنگ در یک کوره ناقص اکسیژن ( سوخت ناقص ) بخارات کربنی  (کک ) تولید می شود که پس از میعان کردن این گازها، قیر قطرانی بدست می آید.
قیر قطرانی ماده ای به رنگ قهوه ای تیره است که می توان آن را پالایش نموده و به مایعی دست یافت که بسیاری از ویژگی های فیزیکی اش همانند قیر است. با وجود این، ترکیبات شیمیایی قطران با قیر بسیار متفاوت است چرا که قطران دارای ترکیبات سرطان زای بسیاری است و همین امر موجب شده که دیگر در حوزه راهسازی مورد استفاده قرار نگیرد و یا اینکه کاربرد آن در این حیطه بسیار محدود باشد. اما علی رغم وجود ترکیبات سرطان زا در قطران، همچنان در تولید بسیاری از محصولات صنعتی به کار می رود.

 

فرم ارسال نظر