• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 59

فلزات فرسایشی و آلاینده ها هفت

فلزات فرسایشی و آلاینده ها هفت

فلزات فرسایشی و آلاینده ها(7)

7- عنصر سرب

سرب فلز سایشی نرم می باشد که در سطوحی مانند یاتاقان ها، آلیاژهای بابیت با پایه سرب استفاده می شود. مـعمولا در میل لنـگ اصلی و سـوخت های آلوده یافت می شود. مـنابع دیگر سرب در روغن موتور عبارتند از سوخت های سربدار و بهبود دهنده های اکتان بنزین و همچنین ممکن است ( به ندرت) در رنگ ها و آستر های صنعتی یافت گردد.
                     عنصر سرب

فرم ارسال نظر