• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 17 : 55

فلزات فرسایشی و آلاینده ها پنج

فلزات فرسایشی و آلاینده ها پنج

فلزات فرسایشی و آلاینده ها(5)

  • 5- عنصر کروم

کُرم به عنوان یک فلز مهندسی استفاده می شود و جهت افزایش سختی و مقاومت در مقابل خوردگی به کار می رود این فلز در سیستم هـایی که در شرایط سـخـت کار می کنـنـد به کار می رود.منبع فلزات سایشی کروم در روغن موتور تقریبا همواره رینگ پیستون می باشد، جاییکه برای آبکاری محکم پیستون و دیواره سیلندر استفاده می شود. این رینگها باید آبکاری محکمی بین پیستون و سیلندر ایجاد کنند زمانیکه بیش از ۴۰۰۰ فوت بر ثانیه جا به جا می شوند و فشار بیش از 2000psi (136bar) را تحمل می کنند. همچنین در مجموعه کنترل عملکرد مکانیکی سوپاپها، محور ها و نشت بند ها نیز وجود دارد.                         عنصر کرم

فرم ارسال نظر