• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 33

فلزات فرسایشی و آلاینده ها شش

فلزات فرسایشی و آلاینده ها شش

فلزات فرسایشی و آلاینده ها(6)

6- عنصر قلع

این فلز به صورت آلیاژ همراه سرب و مس در روکش یاتاقان ها، محور میل لنگ، میله اتصال همراه با هسته های مبدل حرارتی و واشرهای تراست استفاده می شود. آلیـاژ مذکـور به صورت لایـه ای فدا شونده در روی یاتاقان ها کاربرد دارد. در موتور های رفت و برگشتی این عنصر در یاتاقان ها، بعضی از پیستون ها، بوش ها و تراست واشر ها و در سسیستم های هیدرولیک در صفحه محوری (thrust plate) پمپ و بوش ها به کار می رود. همچنین قلع به عنوان یک افزودنی روغن، معمولاً همراه با روانکارهای حاوی ترکیبات مولیبدیوم ممکن است موجود باشد                                                    عنصر قلع

فرم ارسال نظر