• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 4

فلزات فرسایشی و آلاینده ها یک

فلزات فرسایشی و آلاینده ها یک

فلزات فرسایشی و آلاینده ها(1)

1- عنصر سیلیکون

سیلیکون یک آلاینده بسیار معمول است و اغلب به صورت جامد ساینده یافت می شود، که باعث افزایش اعداد سایش فلزات بخصوص آهن در نمونه روغن موتور می شود. مهمترین منبع آن فیلتراسیون نامناســب هوا می باشــد، اما در گـزارش آنالیز روغن موتور در واقع وجود سیلیکون به دلیل استفاده از درزگیر سیلیکونی برای درزگیری واشر درب سوپاپ می باشد و بنابراین بی ضرر است. غلظت سیلیکون در اینگونه موارد پس از هر بار تعویض روغن موتور معمولا افت خواهد کرد، سایر منشاء سیلیکون عبارتند از نشت بند ها، گریس ها، افزودنی های روغن و مبرد ها .                                                                   عنصر سیلیکون                                            

فرم ارسال نظر