• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 49

فرآیند تولید قیر دمیده سه(فرآیند پیوسته)

فرآیند تولید قیر دمیده سه(فرآیند پیوسته)

فرآیند تولید قیر دمیده

فرآیند پیوسته (بخش سوم)

ميزان درصد اتلاف خوراک در فرآيند هوادهي معمولا بين 0/5-2 درصد وزني متغير مي باشد، اين ميزان به عوامل متعددي از جمله ويسکوزيته خوراک، دما، زمان هوادهي و ... بستگي دارد. قسمت اعظم بخارات فرآيند شامل اين اتلاف مي باشد. رهايي از معضلات مربوط به بخارات فرآيند مشکلي است که معمولا راه حل صد در صد رضايت بخشي ندارد. اين بخارات بوي نامطبوعي نيز دارند که ناشي از ترکيبات ايجاد شده در فرآيند اکسيداسيون مي باشند. بخش روغن هاي همراه (Entrained Oils) شامل هيدروکربن هاي فرارتر موجود در خوراک مي باشند. جهت روغن زدايي نسبي از گازهاي خروجي برج هوادهي ، يک Knok Out Drum ساده و يا تله بخار (Vapor Trap) لازم مي باشد. در برخي مواقعKnok Out Drum به اسپري آب مجهز مي باشد که باعث روغن زدايي بيشتر خواهد شد، که اصطلاحا به چگالنده تماسي (Contact Condenser) معروف مي باشد. در برخي موارد ديگر به روش هايي از قبيل برگشت بخارات به دمنده (Blower) استفاده مي شود . روش ديگر، در مواقعي که فضاي کافي وجود داشته باشد، بکارگيري سيستم ساده است: بخارات از کندانسور (مبدل حرارتي) هوايي افقي و طويلي عبور کرده و در اين مسير قسمت اعظم روغن هاي همراه جدا مي شود و بخارات باقيمانده براي سوزاندن به يک کوره عمودي هدايت مي گردد.

فرم ارسال نظر