• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 50

عوامل موثر در مدت زمان کار کرد و تعویض روغن موتور

عوامل موثر در مدت زمان کار کرد و تعویض روغن موتور

عوامل موثر در مدت زمان كاركرد و تعویض روغن موتور .


روغن موتور پس از مدتی کارکردن، به تدریج کیفیت خود را از دست می‌دهد. این امر دلایل متعددی دارد. با وجود قرارگرفتن لایه روغن بین قطعات، در خیلی از مواقع، قطعات موتور با یکدیگر تماس پیدا کرده و به دلیل سایش، براده‌های فلزی از سطوح کنده شده و در داخل روغن پراکنده شده و گروهی از آنها حتی توسط فیلتر روغن نیز جمع‌آوری نمی‌شوند. خود روغن نیز در اثر کارکرد به تدریج اکسید می‌شود. منظور ازاکسید شدن، ترکیب و واکنش روغن با هوا می‌باشد که منجر به تولید لجن خواهد شد. ازطرفی مواد افزودنی موجود در روغن نیز پس از مدتی مصرف شده و یا کارآیی خود را از دست می‌دهند. بنابراین پس از مدتی ترکیبات مضر در داخل روغن موتور به حدی می‌رسد که با ریختن موادی که در بازار به عنوان مکمل روغن معروف است نیز، روغن خواص مطلوب و مناسب خود را پیدا نمی‌کند. با این حال عواملی هستند که باعث می‌گردند عمر روغن موتور زودتر کاهش یابد، مهمترین این عوامل عبارتند از:
1-شرایط كاری موتور 2-كیفیت احتراق موتور ( تنظیم به موقع موتور و رفع ایرادات برقی و سوخت رسانی )3-كیفیت روغن موتور 4-كیفیت فیلتر های هوا و روغن و تعویض به موقع آنها 5-نوع و كیفیت سوخت مصرفی6-دمای محیط 7-وضعیت موتور 8-توقف طولانی مدت

فرم ارسال نظر