• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 47

ساختار قیر

ساختار قیر

ساختار قیر

  • قیرها از نظر فیزیکی یک ماده یکنواخت ( هموژن ) می باشند ولی نظر از شیمیایی یک مخلوط ناهمگن ( هتروژن ) از ترکیبات شیمیایی مختلف می باشند. علی رغم این مسأله همه قیرها دارای یک سری خصوصیات و خواص مشترک می باشند. ساختار اتمی قیرها که به روش تجزیه شعله یا سایر روش ها به دست آمده حاکی از آن است که حدود 90% قیر را اتم های کربن و هیدروژن تشکیل می دهند و همچنین اغلب قیرها دارای نیتروژن، گوگرد و اکسیژن به نسبت های مختلف ولی کم می باشند.
    در قیر مقادیر ناچیز از سایر اتم های فلزی مختلف نیز معمولا یافت می شوند ولی روشن است که تاثیری بر خواص قیر ندارند. قیر، یا به بیان بهتر مواد قیری مخلوط بسیار متنوعی از طیف وسیع هیدروکربن ها می باشند که در انواع دسته بندی های اشباع و غیر اشباع، حلقوی و غیر حلقوی، قطبی و غیر قطبی قرار می گیرند. ضمنا پاره ای از هیدروکربن ها علاوه بر کربن و هیدروژن دارای عناصر دیگر (Hetero Atoms) در ساختار خود می باشند. با این مقدمه آشکار است که هر گونه تلاشی برای تجزیه مولکولی قیرها بی حاصل خواهد بود و نیز به همین دلیل است که اطلاعات مندرج در منابع و استانداردهای قیر همگی برای جداسازی گروه های متشکل به استفاده از حلال های آلی و آروماتیکی تاکید دارند.

فرم ارسال نظر