• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 19 : 27

روش های آزمون قیر یک(تعیین درجه نفوذ)

روش های آزمون قیر یک(تعیین درجه نفوذ)

روش های آزمون قیر

 تعیین درجه نفوذ (بخش اول)

  • نمونه قير پس از ريخته شدن در ظرف مخصوص و قرارگيری در يک حمام آب با درجه ثابت 25 درجه سانتيگراد پس از مدت حداقل 1/5 ساعت تحت نفوذ سوزن استاندارد با بار 100 گرم در مدت 5 ثانيه قرار می‌گيرد. ميزان نفوذ سوزن در قير بر حسب دهم ميليمتر به عنوان درجه نفوذ قير اندازه‌ گيری می شود .
    آزمایش درجه نفوذ قیر برای تعیین سختی نسبی قیرهای دمیده و قیرهای خالص استفاده می شود. یکی از کاربردهای درجه نفوذ در نامگذاری قیرهای خالص و قیرهای دمیده است. قیرهای خالص تنها بر این اساس نامگذاری می شوند اما معیار نامگذاری قیرهای دمیده علاوه بر درجه نفوذ قیر، درجه نرمی قیر نیز می باشد. به عنوان نمونه ، قیرهای 50-40، 70-60، 100-85 و . . . از جمله قیرهای خالص معمول در راهسازی می باشند. دو عددی که همراه قیر خالص می آید بیانگر آن است که درجه نفوذ قیر در این محدوده قرار دارد. قیرهای R85/25،R90/15 ، R110/10 و . . . نمونه هایی از قیرهای دمیده متداول در ایران است که عدد اول آن بیانگر درجه نفوذ قیر و عدد دوم بیانگر نقطه نرمی قیر است. بر حسب تعریف، درجه نفوذ قیر عبارت است از مقدار طولی ( بر حسب دهم میلیمتر ) است که یک سوزن استاندارد با شکل معین تحت اثر بار بمدت 5 ثانیه در قیری که در درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد است، نفوذ نماید.

فرم ارسال نظر