• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 23 : 22

روش های آزمون قیر هجده(درجه اشتعال قیر)

روش های آزمون قیر هجده(درجه اشتعال قیر)

روش های آزمون قیر

درجه اشتعال قیر (بخش سوم)

هنگامی که درجه حرارت قیر به 56 درجه سانتیگراد پایین تر از نقطه اشتعال تقریبی رسید، سرعت گرم شدن قیر را به 5 درجه سانتیگراد بر دقیقه کاهش می دهیم. زمانی که دمای قیر به 28 درجه سانتیگراد مانده به درجه اشتعال تخمینی قیر رسید، به ازای هر دو درجه افزایش دما شعله را از روی قیر عبور می دهیم. این کار را تا زمانی ادامه می دهیم که هنگام عبور شعله، جرقه ای در سطح قیر نمایان شود. این درجه را به عنوان درجه اشتعال قیر ثبت می نماییم.
هدف از آزمایش درجه اشتعال، تعیین درجه حرارتی است که در آن قیر مشتعل می شود و نیز تعیین درجه حرارتی که قیر در آن دما می سوزد. لازم به یادآوری است که تمام افرادی که با قیر سروکار دارند باید به خوبی از درجه اشتعال قیری که با آن کار می نمایند ، آگاه باشند تا از خطرات احتمالی ناشی از مشتعل شدن قیر در اثر حرارت دادن بیش از حد در کارگاه ها جلوگیری شود.درجه اشتعال

فرم ارسال نظر