• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 19 : 20

روش های آزمون قیرشش (روش سی بولت)

روش های آزمون قیرشش (روش سی بولت)

روش های آزمون قیر

 گرانروی (روش سی بولت)

  • ویسکومتر سی بولت - فورل (Saybolt- Fur) برای تعیین کند روانی قیرهای مخلوط (امولسیونی) بکار می رود و به طور کلی مشابه ویسکومتر S.T.V بوده و نوع اصلاح شده ویسکومتر ردوود (Red Wood) تلقی می شود. از آنجایی که قطر سوراخ ویسکومتر سی بولت - فورل کوچکتر از قطر سوراخ ویسکومتر S.T.V می باشد، بنابراین درجه حرارت آزمایش در این ویسکومتر بالاتر خواهد بود. در دستگاه سی بولت - فورل کند روانی، زمان لازم بر حسب ثانیه برای آنکه مقدار 60 سانتی متر مکعب قیر مایع در دمای 135 درجه سانتیگراد از مجرای دستگاه سی بولت - فورل فرو ریزد تعیین می شود. شرح این روش در استاندارد ASTM D88 آمده است.
    روش آزمون: دستگاه سی بولت - فورل را روشن می کنیم تا دمای روغن پیرامون مخزن قیر، به حدود 135 درجه سانتیگراد برسد. این دما را باید با دماسنج پیوسته اندازه گیری نماییم. حال قیر را در داخل مخزن دستگاه می ریزیم و میله روی نازل را بالا می کشیم و زمانی را که طی آن ظرف شیشه ای زیر نازل به اندازه 60 سانتیمتر مکعب از قیر پر شود را محاسبه می کنیم. این زمان بر حسب ثانیه، همان کند روانی قیر خواهد بود. دقت شود که پس از انجام آزمایش ظرف شیشه ای را از قیر خالی نموده و با حلال مناسب آن را تمیز نمایید.

فرم ارسال نظر