• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 38

رفع مشکلات در کاروماتوگرافی گازی

رفع مشکلات در کاروماتوگرافی گازی
 علل احتمالی  راهکار پیشنهادی
 تخریبق فاز ساکن ستون   چک کردن نشتی / برسی شرایط حرارتی انالیز 
با مشخصات تحمل ماکیزم دمای ستون
 ستون دچار الودگی شده است  از هر دو طرف ستون به اندازه 20 سانتی متر ببرید 
 
 افزایش دما بر روی اون  خیلی سریع است   سرعت افزایش دما و ماکیزم  دما در برنامه حرارتی 
را کاهش دهید 
 ستون به طور صحیح کاندیشن نشده  ستون را (طبق دستور العمل همراه ستون ) در حالی که 
سر دیگرش به دتکتور وصل نیست کاندیشن کنید  
 دتکتور دچار الودگی شده است   دتکتور با حلال مناسب شست و شو دهید 
 کیفت گاز مورد استفاده خوب نیست   استفاده از گاز با خلوص بالا / استفاده از فیلتر در مسیر گاز با 
دستگاه 

فرم ارسال نظر