• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1399
  • ساعت : 7 : 36

رفع مشکلات در کاروماتوگرافی گازی

رفع مشکلات در کاروماتوگرافی گازی
 علل احتمالی  راهکار پیشنهاد 
 نشتی در ورودی ستون
نشتی در سپتوم
 چک کردن اتصال ستون
بررسی  نشتی با کف صابون در اتصالات  ستون 
تعویض فرول ستون

 در محفظ تزریق الودگی   یک انالیز دمای پایین در محل تزریق انجام دهید 
در صورت تکرار مشکل لاینر را عوض کنید
 ستون دچار الودگی شده است   از هر دو طرف ستون به اندازه 20سانتی متر ببرید
 دتکتور دچار الودگی شده است   دتکتور را با حلال مناسب شست و شو دهید 
 افزایش دما بر روی اون خیلی سریع 
می باشد 
 سرعت افزایش دما و ماکزیم دما در برنامه حرارتی 
را کاهش دهید 
 کیفت گاز مورد استفاده خوب نیس   استفاده گاز با خلوص بالا / استفاده از فیلتر در مسیر 
گاز با دستگاه

فرم ارسال نظر