• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 49

رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی

رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی
 علل احتمالی   راهکار پیشنهادی 
 خطا در منبع تغذیه دتکتور/ الکترنیکی   چک کردن دتکتور / منبع تغیه و کابل 
 خاموش شدن شعله دتکتور   چک کردن دتکتور / روشن کردن شعله دتکتور 
سرنگ تزریق خراب است / سرنگ گیر دارد  چک کردن برنامه  دمایی / دمای اون چک شد 
 دتکتور / نرم افزار / سخت افزار کامپیوتری ایراد دارد  چک کردم اینترفیس / چک کردن کابل ارتباطی / خاموش روشن کردن کامپیوتر 
 فلوی گاز حامل جریان ندارد   چک کردن لوله های گازی / شیر ها  / اتصالات / تست فلوی گاز / تعویض سپتوم
 

 نشستی در مهره اتصال ستون   تعویض فرول ستون
 شکست شدن ستون  اگر ابتدا و یا انتهای ستون کپیلاری شکشست می توان تکه کوچکی را جدا کرد و اگر وسط ستون شکست بود میتواند با یک اتصال شیشه ای ان را ترمیم کند 

فرم ارسال نظر