• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 3

درباره روغن موتور های سنتیک چه می دانید?

درباره روغن موتور های سنتیک چه می دانید?

درباره روغن موتورهای سنتتیک چه می دانید؟
آیا در آنها نیاز به استفاده از ادتیوهای بالا برنده ویسکوزیته می باشد؟


روغن های پایه سنتتیک گروه IV, V از لحاظ شیمیایی از مولکول های یکنواخت بدون پارافین ساخته شده اند که در آنها نیازی به استفاده از ادتیوهای VI نمی باشد. در سال های اخیر روغن های پایه گروه III را توسط راه فرار قانونی بر آنها لیبل سنتتیک گذاشتند. روغن های پایه نفتی گروه II گوگرد شان تصفیه شده و در دراز مدت خیلی خالصمی گردند. روغن موتورهای سنتتیک گروه III باید عاری از هرگونه ادتیوهای VI بوده باشند. معمولاً روغن های سنتتیک گروه V با روغن های پایه نفتی سازگار نبوده و متورم شده و قدرت سیل شوندگی ضعیفی دارند. از آنها برای کمپرسورهای هوا، هیدرولیک و غیره استفاده می کنند.روغن های سنتتیک PAO گروه IV از بهترین های روغن های موتوری می باشند. با روغن های پایه نفتی سازگار بوده، علاوه بر آن قدرت سیل شوندگی بهتری نسبت به روغن های پایه نفتی دارند. معمولاً روغن موتورهای پایه PAO بعنوان روغن موتورهای مولتی گرید بدون ادتیوهای بالا برنده ویسکوزیته بکار گرفته می شوند همچنین الزامات یک روغن خالص را برآورده می کنند. یکی از مزایای عدم بکارگیری ادتیوهای VI داشتن یک روان کننده خالص تر رقیق نشده می باشد که عدم دقت می تواند باعث افزایش طول عمر روغن گردد و کارایی ادتیوها را جهت حفظ پاک کنندگی بهتر در دراز مدت را بدنبال داشته

فرم ارسال نظر