• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 23 : 16

خصوصیات سیال

خصوصیات سیال

خصوصیات سیال

 • این نوع آنالیز روغن بر تشخیص حالت فیزیکی و شیمیایی روغن و همچنین تعیین باقیمانده عمر روغن (Remaining Useful Life) تمرکز می نماید. این آنالیز جهت پاسخ به این سوالات طراحی شده است:
  • آیا نمونه با ماهیت روغن مشخص شده مطابقت دارد؟
  • آیا روغن صحیح، استفاده می شود؟
  • آیا افزودنی های مناسب، فعال هستند؟
  • آیا افزودنی ها تخلیه شده اند؟
  • آیا ویسکوزیته از مقدار مورد انتظار، تغییر یافته است؟
  اگر این چنین است، چرا؟
  • مقدار عمر باقیمانده (RUL) روغن چقدر است؟عمر باقی مانده

فرم ارسال نظر