• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 29

تکنیک فروگرافی تحلیلی

تکنیک فروگرافی تحلیلی
  • تکنیک فروگرافی تحلیلی

    در روش فروگرافی تحلیلی ، پس از آن که ذرات بر روی فروگرام ته نشین گردیدند ، به وسیله شست و شوی باقی مانده روغن یا روان کارهای آب پایه از روی اسلاید برداشته می شوند. وقتی که شوینده تبخیر شود ، ذرات برای همیشه متصل به پس زمینه فروگرام باقی می مانند. سپس از یک اسکنر فروگرام برای اسکن سریع آن در کم تر از ۲۰ ثانیه استفاده می شود که مقادیر خروجی استانداردی را نتیجه می دهد که متناسب با مکانیزم سایش هستند. ذرات مختلف بر اساس نوع و شکل شان دسته بندی می شوند که هر کدام گویای مشکلات خاصی هستند. برای مثال براده فلزات خطی (دارای شکل خراشیدگی ، بلند و باریک) اغلب نشان گر مشکلاتی در یاتاقان های غلطکی هستند. اکسیدهای قرمز رنگ نوعا نتیجه خوردگی هستند (احتمالا به معنای آلوده شدن روغن با آب). سپس نرم افزار گزارشی از سطح فرسایش و تغییر در شرایط قطعه را نیز ارائه می دهد.

فرم ارسال نظر