• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 3 : 52

تکنیک خواندن مستقیم فروگراف(DRF)

تکنیک خواندن مستقیم فروگراف(DRF)

تکنیک خواندن مستقیم فروگراف(DRF) در آنالیز روغن

  • شرایط تحت پایش: ذرات حاصل از خوردگی ، خستگی و سایش ماشین.
    کاربردها: روغن درون موتورهای بنزینی و دیزلی: توربین های گازی ، سیستم های انتقال قدرت ، گیربکس ها ، کمپرسورها و سیستم های هیدرولیکی.
    روش کار: در روشDRF تجمع ذرات آهنی در نمونه گرفته شده به واسطه ته نشین کردن این ذرات در انتهای یک لوله شیشه ای تحت یک میدان مغناطیسی قوی به صورت کمی اندازه گیری می شود. دسته ای از فیبرنوری ، نور را به درون لوله شیشه ای منعکس می کنند که ذرات کوچک و بزرگ توسط میدان مغناطیسی جذب شده اند. نور تابیده شده به نسبت تعداد ذرات موجود جذب شده افزایش و کاهش می یابد که به صورت الکترونیکی تحت پایش قرار گرفته و نمایش داده می شود. دو مجموعه از مقادیر برای ذرات ریز و درشت (کم تر و بیش تر از ۵ میکرون) خوانده می شود که بر روی یک گراف چاپ می شوند.

فرم ارسال نظر