• 81 -65611579 021
 • تاریخ : چهارشنبه 8 آذر 1402
 • ساعت : 16 : 22

تعیین اهداف اولیه خود در آنالیز روغن

تعیین اهداف اولیه خود در آنالیز روغن
 • تعیین اهداف اولیه خود در آنالیز روغن

  ب) نگهداری

  •شناسایی و اندازه گیری آلاینده ی روانساز و فرسایش جزئی
  •حذف تعمیرات اساسی یا بازرسی های غیر ضروری
  •کاهش شکست در سرویس و تعمیرات میدانی
  •مقرر نمودن فواصل مناسب جهت سرویس روانکاری

  ج) مدیریت

  •بهبود قابلیت اطمینان، کیفیت محصول و بهره وری
  •بهبود کنترل هزینه ها برای تجهیزات، نیروی کار و مواد
  •کنترل قطعات یدکی و هزینه های جایگزینی
  •آشکارسازی فعالیت های اپراتور مقصرتعیین اهداف اولیه

فرم ارسال نظر