• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 44

تجهیزات آزمایشگاهی 6

تجهیزات آزمایشگاهی  6
ASTM D1401  -  Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids

از این روش آزمون برای اندازه گیری میزان تفکیک پذیری آب از روغن های معدنی (نفتی) یا سنتزی ( جدید یا استفاده مجدد) استفاده می گردد. اگر چه به طور خاص برای روغن های توربین بخار با ویسکوزیته تا 28.8 𝑚𝑚^2/𝑆 تا 90 𝑚𝑚^2/𝑆 در دمای 40 درجه سانتیگراد استفاده می گردد، اما این تست برای روغن های دیگر با ویسکوزیته های مختلف و روغن های سنتزی استفاده می شود. زمانیکه محصولات، ویسکوزیته بیشتر از 90 𝑚𝑚^2/𝑆 در دمای 40 درجه سانتیگراد باشد توصیه می گردد دمای آزمایش تا 82 درجه افزایش یابد.
برای روانکارهای با گرانروی بالاتر به ASTM D2711 مراجعه فرمایید.
هنگام آزمایش روغن های سنتزی که چگالی نسبی آنها بیشتر از آب است، روش بدون تغییر است، اما لازم به ذکر است احتمالا روی امولسیون یا مایع شناور خواهد شد.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استانداردSI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر