• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 17 : 48

تجهیزات آزمایشگاهی 5

تجهیزات  آزمایشگاهی   5
ASTM D 4294 -  Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by X-ray

این روش آزمون، اندازه گیری سریع و دقیق گوگرد کل در نفت و فرآورده های نفتی را با حداقل آماده سازی نمونه و حداقل زمان آزمون (زمان تجزیه و تحلیل نمونه 1 الی 5 دقیقه در هر نمونه) شامل سوخت دیزل، سوخت جت، نفت خام، روانکارها، روغن های پایه، روغن هیدرولیک و غیره را انجام می دهد.کیفیت بسیاری از فرآورده های نفتی مربوط به مقدار گوگرد کل موجود است. جهت تست نمونه های با محتویات اکسیژن بالا حتما به متن ASTM مراجعه فرمایید تا از تداخل جلوگیری و نتایج دقیق حاصل گردد. نمونه های فرار (فشار بخار بالا) ممکن است دقت لازم را در تجزیه و تحلیل نداشته باشد.
در استفاده از دستگاه به دلیل وجود پرتوهای X-Ray نکات ایمنی را رعایت فرمایید.

فرم ارسال نظر