• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 19 : 37

تجهیزات آزمایشگاهی15

تجهیزات آزمایشگاهی15
ASTM D665 - Standard Test Method for Rust-Preventing Characteristicsof Inhibited Mineral Oil in the Presence of Water


در بسیاری از موارد مانند چرخ دنده های توربین های بخار، آب می تواند با روان کننده مخلوط شود که منجر به زنگ زدن قطعات فلزی می گردد.این روش آزمون ، ارزیابی توانایی روغن های معدنی در برابر آب و کمک از جلوگیری زنگ زدن قطعات فلزی است که برای سایر روغن ها، مانند روغن دنده و هیدرولیک نیز استفاده می گردد. باید توجه داشت که برای روغن های سنتزی مانند فسفات استر و . . . تجهیزات و لوازم مناسب و مقاوم در برابر واکنش های شیمیایی باشد.
این روش آزمون به عنوان پایه ای برای روش آزمون D3603 مورد استفاده گردیده که می تواند ارزیابی بیشتری را ارائه دهد.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر