• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 34

تجهیزات آزمایشگاهی 8

تجهیزات آزمایشگاهی   8
ASTM D482   - Standard Test Method for Ash from Petroleum Products


مقدار خاکستر اطلاعات خوبی در مورد کیفیت محصولات و فرآورده های نفتی ارائه می دهد. خاکستر می تواند حاصل از ترکیبات نفتی ، ترکیبات محلول در آب فلزی و . . . را در محدوده ی 0.001 – 0.180 درصد جرمی در نفت خام، سوخت ها، روانکارها، روغن ها، واکس ها و سایر محصولات نفتی را شامل شود که در آن هر ماده ی تشکیل دهنده خاکستر به طور معمول به عنوان ناخالصی یا آلاینده محسوب می گردد. باید توجه داشت که این آزمون محدود به مواد پتروشیمی است که عاری از مواد افزودنی (ادتیو) فسفر دار باشد. چون سبب اضافه شدن وزن خاکستر خواهد شد. در انواع خاصی از نمونه ها، تمام فلزات در خاکستر حفظ نمی شوند، که نیاز به روش خاصی است. ( به متن ASTM مراجعه فرمایید) این روش آزمون برای تجزیه و تحلیل روغن های استفاده نشده به همراه ادتیو نمی باشد. برای این نمونه ها از ASTM D874 استفاده می شود. اگر چه هیچ کدام از دو روش آزمون برای نمونه های حاوی سرب (روغن های مورد استفاده در موتور ها در محل اتصال میل لنگ) مورد استفاده

فرم ارسال نظر